Tarieven

Wat houd een gedragsconsult in?
U krijgt van te voren een uitgebreide vragenlijst toegestuurd die u voorafgaand van het consult in zal leveren. Hierdoor kan ik mijzelf goed voorbereiden op uw consult. Vervolgens kom ik bij u aan huis om gedurende 1,5 á 2,0 uur uw kat en/of katten te observeren. Hierbij worden er een heleboel vragen gesteld en zou het mij helpen om een rondleiding te krijgen om te kunnen zien waar uw kat zich mag bevinden.

U krijgt tijdens mijn bezoek direct verschillende adviezen en tips om mee aan de slag te gaan. Vervolgens werk ik een uitgebreid verslag uit met een plan van aanpak. Hierin staat onder andere de besproken onderwerpen van het consult. Dit betekend dat alle adviezen op maat worden gemaakt. Ik zal met u mee blijven denken zodat de adviezen ook daadwerkelijk haalbaar, en passen bij uw persoonlijk thuissituatie. Vervolgens krijgt u tot 3 maanden na het consult begeleiding per telefoon en/of de e-mail. Of de begeleiding per telefoon of per e-mail is ligt geheel aan uw voorkeuren.

De mogelijkheden en kosten voor een gedragsconsult

Gedragsconsult voor één kat
€ 175,00
exclusief reis- en parkeerkosten
Gedragsconsult voor meerdere katten
€ 225,00
exclusief reis- en parkeerkosten
Telefonische consult
€ 49,95
Advies via de e-mail
€ 15,00